Con không được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân phải được người cha tự nguyện nhận hoặc thực hiện thủ tục xác định cha con tại tòa án nhân dân để đăng ký...

Gây khó khăn trong việc sử dụng sổ hộ khẩu để làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho con chưa thành niên về sống cùng cha mẹ là trái với quy định của pháp...