Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng

Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Trang:  1 | 2