Số/Ký hiệu 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Ngày ban hành 12/6/2000
Người ký

Toà án nhân dân tối cao: Trịnh Hồng Dương

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Phạm Sĩ Chiến

Bộ Tư pháp: Nguyễn Đình Lộc

Bộ Công an: Lê Thế Tiệm

Trích yếu Hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28 tháng 1 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan ban hành Toà án nhân dân tối cao
Phân loại Nghị quyết

Xem chi tiết tại đây