Con không được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân phải được người cha tự nguyện nhận hoặc thực hiện thủ tục xác định cha con tại tòa án nhân dân để đăng ký...

Trang:  1 | 2