Câu hỏi: Tôi muốn đăng ký một nhãn hiệu cho sản phẩm của công ty, xin Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu?

Trả lời:

Nhãn hiệu là dấu hiệu để người tiêu dùng có thể nhận biết, phân biệt các mặt hàng cùng loại của các doanh nghiệp khác nhau. Nhãn hiệu của doanh nghiệp nào là một trong những yếu tố quyết định việc người tiêu dùng chọn mua một sản phẩm. Các doanh nghiệp có thể đã phải mất không ít công sức để xây dựng nhãn hiệu của mình sao cho có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng.

Đăng kí nhãn hiệu là một việc không tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc nhưng lại đảm bảo được quyền của doanh nghiệp đối với nhãn hiệu mà mình đang tiến hành xây dựng. Nếu doanh nghiệp không đăng kí nhãn hiệu mà một chủ thể khác đăng kí nhãn hiệu này thì doanh nghiệp sẽ mất quyền đối với nhãn hiệu mà mình đang mang trên sản phẩm của mình. Doanh nghiệp sẽ không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này. Nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng thì chủ thể tiến hành đăng kí nhãn hiệu có quyền có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại nếu có. Việc mất quyền đối với nhãn hiệu sẽ đem lại những thiệt hại nhất định đối với doanh nghiệp. Một trong những thiệt hại đó là mất khách hàng. Khi doanh nghiệp đã sử dụng một nhãn hiệu cho hàng hóa của mình mà đã được khách hàng biết đến mà doanh nghiệp mất quyền đối với nhãn hiệu này và phải sử dụng nhãn hiệu khác thì có thể khiến khách hàng nhầm tưởng rằng đó là một nhà cung cấp khác và không sử dụng hàng hóa doanh nghiệp cung cấp. Như vậy, doanh nghiệp lại phải tiến hành xây dựng thương hiệu lại từ đầu.

Việc đăng kí nhãn hiệu của doanh nghiệp phải tuân theo quy định tại các văn bản pháp luật sau:

- Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

- Nghị định 103/2006 ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

- Thông tư số 01/2007 ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006.

Cụ thể:

-         Điều kiện đăng kí nhãn hiệu:

Nhãn hiệu của doanh nghiệp đăng kí bảo hộ phải đáp ứng được các điều kiện chung quy định tại Điều 72: “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác”.

và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 73, khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

- Chủ thể đăng kí nhãn hiệu:

Chủ thể đăng kí nhãn hiệu phải là một trong các chủ thể quy định tại Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005: “1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó....”.

-         Quy trình đăng kí nhãn hiệu:

Bước 1: Trước khi nộp đơn đăng kí nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu xem có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được đăng kí tại Cục sở hữu trí tuệ hay không (có thể tiến hành việc tra cứu thông qua chuyện viên Cục sở hữu trí tuệ). Việc tra cứu không phải là thủ tục bắt buộc nhưng doanh nghiệp nên tiến hành trước khi đăng kí để tránh tốn kém trong đầu tư về thời gian, chi phí, công sức xây dựng nhãn hiệu.

Bước 2: Căn cứ theo quy định tại Điều 108 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, điểm 1.2; điểm 12 Mục 1 Chương I Thông tư 01/2007 ngày 14/2/2007 thì doanh nghiệp nộp đơn đăng kí nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Đơn đăng kí nhãn hiệu phải đáp ứng được các yêu cầu  về tài liệu đơn quy định tại Điều 105 luật sở hữu trí tuệ năm 2005, hướng dẫn tại điểm 7 và điểm 10.1 của Thông tư số 01/2007 ngày 14/2/2007. Cụ thể: Đơn đăng kí nhãn hiệu cần có tờ khai đăng kí nhãn hiệu theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, mẫu nhãn hiệu doanh nghiệp dự định đăng kí, chứng từ nộp phí, lệ phí. Trong tờ khai đăng kí nhãn hiệu, doanh nghiệp cần mô tả nhãn hiệu và tiến hành phân nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng kí cho nhãn hiệu được áp dụng theo bảng phân loại Nixo quốc tế phiên bản X.

Bước 3: Căn cứ theo quy định tại Điều 109, Điều 110, Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì sau khi Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn đăng kí nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.. Thời hạn thẩm định hình thức là từ 01-02 tháng. Nếu đơn đăng kí nhãn hiệu hợp lệ thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp. Nếu đơn không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót. Trong thời hạn Cục sở hữu trí tuệ ấn định, nếu người nộp đơn sửa chữa đạt yêu cầu thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo quy định tại Điều 114, Điều 117, Điều 118, Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì sau giai đoạn thẩm định về hình thức của đơn đăng kí nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung của đơn để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với sản phẩm dịch vụ xin đăng kí và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được đăng kí trước. Thời hạn thẩm định nội dung đơn khoảng 12-15 tháng. Nếu nhãn hiệu đăng kí không có khả năng được bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ để người nộp đơn có ý kiến. Nếu đơn đăng kí nhãn hiệu đáp ứng được các điều kiện và khả năng phân biệt của nhãn hiệu thì sẽ được Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào sổ đăng kí quốc gia về sở hữu công nghiệp.

   Sau các bước trên, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục để hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu cho doanh nghiệp.

Trân trọng!


Trang chủ Quay lại Lên đầu trang