Câu hỏi: Tôi đang có nhu cầu đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và dịch vụ lữ hành, tôi muốn hỏi Quý Công ty về điều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và dịch vụ lữ hành theo quy định pháp luật?

Trả lời:

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Điều 2  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 4/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là “Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

2.1. Điều kiện đối với kinh doanh lữ hành quốc tế

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch  quy định chi tiết một số Điều của Luật Du lịch quy định các chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau: 

“a) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 

b) Quản trị lữ hành; 

c) Điều hành tour du lịch; 

d) Marketing du lịch; 

đ) Du lịch; 

e) Du lịch lữ hành; 

g) Quản lý và kinh doanh du lịch.”

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Du lịch thì mức ký quỹ được quy định như sau:

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Về phương thức ký quỹ: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

2.2. Điều kiện đối với kinh doanh lữ hành nội địa

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP thì mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

2.3. Điều kiện đối với kinh doanh đại lý lữ hành

Căn cứ Điều 40 Luật Du lịch năm 2017 quy định về kinh doanh đại lý lữ hành, theo đó, điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành bao gồm:

- Phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phải có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Ngoài ra, trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành giao đại lý; trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.

Trên đây là một số điều kiện điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và kinh doanh dịch vụ lữ hành, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc có liên quan đến vụ việc nếu Quý khách hàng có yêu cầu.

Trân trọng!