Câu hỏi: Tôi muốn góp vốn một diện tích đất để đầu tư kinh doanh cùng bạn, xin luật sư tư vấn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp thì đối với tài sản  giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

            Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn được định giá trên cơ sở những tiêu chí cụ thể như sau:

+ Tài sản góp vốn có thể được các thành viên góp vốn của công ty định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc bỏ phiếu. 

+ Thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp. 

Việc xác định giá trị góp vốn phải lập thành biên bản xác định giá trị vốn góp của người góp vốn. Các thành viên công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về kết quả định giá tài sản góp vốn. 

Bước 2: Sau khi lập hợp đồng góp vốn tại VPCC nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại VPĐK Đất đai có thẩm quyền

 Hồ sơ Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất gồm: 

+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu); 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính và bản photo);

+ Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (02 bản chính đã được công chứng);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, các giấy tờ nhân thân (bản sao CMND, sổ hộ khẩu…) của bên góp vốn nếu là cá nhân;

+ Văn bản uỷ quyền đã được công chứng chứng thực (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục).

Trân trọng!