Số/Ký hiệu  10/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành  17/02/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng 
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị đinh

Xem chi tiết tại đây